INSCRIPCIONS TEMPORADA 2023-24

S’obre el període de preinscripció per a jugadors i jugadores de la UCF Cambrils mitjançant Internet.

A partir d’ara podreu accedir en qualsevol moment a fer la preinscripció del jugador o jugadora a través del link que trobareu al quadre de sota junt a l’equip corresponent i el dia que us toca formalitzar la preinscripció a les oficines del club.

Links per formalitzar inscripcions segons equip

NOMÉS S’ACCEPTARAN PREINSCRIPCIONS DE JUGADORS/JUGADORES PREVI CONSENTIMENT DEL CLUB. AIXÍ, AQUELLS QUE EL CLUB NO HAGI DONAT EL SEU CONSENTIMENT PREVI I FACIN PREINSCRIPCIONS I PAGAMENTS EL CLUB NO ES FARÀ RESPONSABLE.

TOT I AIXÍ, AQUESTA PREINSCRIPCIÓ QUEDA CONDICIONADA A LA CONFIRMACIÓ DE L’EQUIP ESPORTIU EN EL MOMENT DE LA FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ.

Documentació a presentar per a nous jugadors

Un cop preinscrits/es via el link facilitat pel Club i per tal de donar com inscrit/a al jugador/a en la Temporada 2023-24, PER AQUELLS/ES JUGADORS/ES NOUS/VES serà necessari aportar a les oficines del Club la documentació que es sol·licita a continuació (no necessari si el noi/a ja va jugar la temporada passada al club) :

  • Còpia del DNI
  • Còpia de la targeta sanitària
  • En el cas de menors d’edat, còpia del DNI tutor/a legal
  • Fotografia tipus carnet
  • Revisió mèdica en vigor (jugadors dels club, podeu consultar si la teniu en la oficines)
  • Pagar la quota d’inscripció o la quota total en funció de la opció escollida (si s’ha fet mitjançant transferència bancaria, aportar el justificant)

Nº compte de “CAJAMAR” ES81 3058 4004 1727 2000 6690

Aquesta documentació serà arxivada a l’expedient del jugador/a.

Informació adicional

Per tal de començar els entrenaments de la propera temporada és del tot necessari aportar la documentació demanada. Sense aquesta documentació no es poden fer les fitxes federatives i per tant no es poden començar els entrenaments al no tenir assegurança mèdica, ja què la dona la fitxa.

Per tal de poder tramitar les fitxes federatives corresponents a la temporada 2022/23 ÉS DEL TOT IMPRESCINDIBLE estar al corrent de pagament de les temporades anteriors, així com estar al corrent amb el pagament en concepte d'inscripció (temp.2023/24) i que anirà lligada al cos esportiu a l'hora d'emetre la fitxa federativa del jugador

Qualsevol dubte o tramitació per aquest concepte podeu fer-la a les oficines del club a l'horari establert.

Import de les quotes


(*) Quota baby’s, 310,50€/anual, inclòs al preu la roba (valorada en 90 €)

(1) En el cas d’escollir la modalitat fraccionada en 4 pagaments, aquesta s’incrementarà en 25 €, en concepte de despeses de gestió administrativa.

Descomptes aplicables: 10% 2 GERMANS/ES AL CLUB --- 20% 3 O MÉS GERMANS/ES AL CLUB

NÚMERO DE COMPTE DEL CLUB PER PODER FER L’INGRÉS

S’ha indicar el nom i cognoms del/la jugador/a i l’equip on jugarà

“CAJAMAR” ES81 3058 4004 1727 2000 6690